Strona główna

Rolnictwo Afryki - raporty i opracowania

W celu uzyskania większej ilości rzeczowych informacji na temat poszukiwanych upraw, środków produkcji rolnej, rynków, stosowanych metod, stanu rolnictwa w poszczególnych państwach  warto na poniższych stronach wyszukiwać gotowe raporty, opracowania, artykuły ( warto korzystać z wyszukiwarki treści na stronach, opcji w menu - publikacje lub biblioteki ).

agra.org
- Sojusz na rzecz zielonej rewolucji w Afryce (AGRA) jest organizacją zajmującą się produktami rolnymi w Afryce. Jest finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates oraz Fundację Rockefellera. Zajmuje się ulepszaniem produktów rolnych oraz wspieraniem lokalnych właścicieli gospodarstw.

 

iita.org - Międzynarodowy Instytut Rolnictwa Tropikalnego (IITA) współpracuje z partnerami w celu zwiększenia jakości upraw i ich wydajności. Ma na celu zmniejszać ryzyko producentów i konsumentów, przyczyniać się do wzrostu  rolnictwa. Instytut ma swoją siedzibę w Ibadan w Nigerii oraz stacje badawcze w całej Afryce.

 


ilri.org
- Międzynarodowy Instytut Badawczy Hodowli  (ILRI) to międzynarodowy rolniczy instytut badawczy  z siedzibą w Nairobi, w Kenii. Jest członkiem CGIAR i koncentruje swoje badania na hodowli zwierząt gospodarskich w krajach o niskich dochodach obywateli. ILRI współpracuje z partnerami na całym świecie, by wspierać rolników w hodowli zwierząt gospodarskich i zwiększyć ich produktywność oraz znaleźć rentowne rynki dla wytwarzanych produktów zwierzęcych.

 

cta.int - Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation to centrum techniczne współpracy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich  pomiędzy AKP-UE(CTA). CTA powstała w 1983 roku w celu współpracy  pomiędzy AKP ( Grupa państw z Afryki, Karaibów, region Pacyfiku ) i państwami członkowskimi UE. Od 2000 roku CTA działa w ramach Umowy AKP-UE (Układ z Kotonu) z misją wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich AKP. Pomaga w formułowaniu i wdrażaniu polityk i programów mających na celu zmniejszenie ubóstwa, wspierania zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego, zachowania bazy zasobów naturalnych. Ma przyczyniać się do budowania samodzielności w ACP, w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa.

 

publications.cta.int - CTA PUBLISHING publikacje wydawane przez - Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).

 

Uprawa warzyw RPA                           (autor : Kate Holt/AusAID  wikimedia.org)

afdb.orgAfrykański Bank Rozwoju (African Development Bank, AfDB) – finansowa organizacja międzynarodowa, powstała dzięki zabiegom Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej. Celem jej jest finansowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny państw afrykańskich, w tym narodowych i ponadnarodowych projektów inwestycyjnych, związanych m.in. z poszukiwaniami bogactw naturalnych, rozwojem transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i rolnictwa oraz wdrażaniem postępu technicznego. Finansuje szeroki zakres projektów i programów. AfDB jest wspierany przez kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone. Z Afrykańskim Bankiem Rozwoju stowarzyszonych jest kilka instytucji regulujących przepływy kapitałów, takich jak Afrykański Fundusz Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Finansowe ds.Inwestycji i Rozwoju Afryki (SIFIDA), Afrykańska Korporacja Ubezpieczeń.


ruforum.org
- Uniwersyteckie Regionalne Forum Budowania Potencjału w Rolnictwie (RUFORUM) jest stowarzyszeniem 55 afrykańskich uniwersytetów działających w 22 krajach. RUFORUM jest koordynowana przez Sekretariat zorganizowany przez Uniwersytet Makerere w Kampali w Ugandzie.  W lipcu 2014 roku RUFORUM podpisał umowę o współpracy z Unią Afrykańską w celu wsparcia wdrożenia Afrykańskiej Unii Nauki, Technologii i Strategii Innowacji dla Afryki 2024 (STISA 2024). RUFORUM ukierunkowuje swe działania tak by stowarzyszone uczelnie przyczyniały się do wzrostu dobrobytu drobnych rolników i rozwoju gospodarczego krajów w całym regionie Afryki Subsaharyjskiej.

 

Uprawa herbaty  Kenia                            (autor : Bjørn Christian Tørrissen  wikimedia.org)

 

infrastructureafrica.org - The Africa Infrastructure Country Diagnostic (AICD) program udostępniający informacje na temat aktualnej infrastruktury w Afryce.

 

africarice.org - Afryka Rice Center (AfricaRice) siedziba w Cotonou w Beninie. To rolny ośrodek badawczy zajmujący się uprawą ryżu który obejmuje 24 afrykańskich państw członkowskich.  Jest jednym z 15 wyspecjalizowanych ośrodków badawczych CGIAR.


cgiar.org
- Grupa Konsultacyjna Międzynarodowych Badań Rolniczych CGIAR, która łączy organizacje zajmujące się badaniami,  zmierzającymi do zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, zwiększenia bezpieczeństwa żywności, poprawy ludzkiego zdrowia i odżywiania oraz zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. Posiada 15 ośrodków na świecie, w tym 4 z nich znajdują się w Afryce. Ośrodki ściśle współpracują z setkami partnerów, krajowymi i regionalnymi instytutami badawczymi, środowiskami akademickimi, organizacjami ds. rozwoju i z sektorem prywatnym.

 

 

scidev.net - SciDev.Net jest organizacją non-profit, która tworzy rozwiązania, opinie i analizy na temat nauki i technologii w kontekście globalnego rozwoju. Angażuje głównie specjalistów ds rozwoju, polityków, naukowców.

 

Uprawa kukurydzy Tanzania  (autor : Evancez  wikimedia.org)

 

 

faraafrica.org - Forum Badań Rolniczych w Afryce (FARA) jest organizacją koordynującą i propagującą badania w dziedzinie rolnictwa na rzecz rozwoju. FARA służy jako techniczne ramię Komisji Unii Afrykańskiej w sprawach dotyczących rolnictwa w zakresie nauki, technologii i innowacji.

 

 

arc.agric.zaARC Rada Badań Rolniczych jest jednym z czołowych rolniczych instytucji badawczych w RPA.  Prowadzi badania z partnerami i udostępnia je, rozwija kapitał ludzki, sprzyja innowacji w celu wspierania i rozwoju sektora rolnego.

 

 

ea-agribusiness.co.ug - East Africa Agribusiness Magazine rolniczy serwis informacyjny poświęcony Wschodniej Afryce.

 

 

Pomarańczowe drzewa   w pobliżu miasta Kadiria w Algerii     (autor : Rayofhope  wikimedia.org)

 

agrisa.co.za - AGRI SA rolniczy serwis informacyjny w RPA.

 

 

africanbusinessmagazine.com - African Business Magazine artykuły poświęcone rolnictwu afrykańskiemu, treść przygotowuje londyńskie wydawnictwo IC Publications. Miesięcznik obejmuje wydarzenia biznesowe w całej Afryce. Raporty specjalne, omówienie konkretnych sektorów i branż. W 2012 roku, magazyn miał około 140 tysięcy abonentów. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim i francuskim. Czasopisma tej grupy głównie o charakterze gospodarczym poświęcone temu kontynentowi są czytane przez 2,6 mln osób w ponad 100 krajach.

 

en.wikipedia.org - Wikipedia katalog stron "Rolnictwo w Afryce" opracowania poświęcone wybranym krajom.

 

britannica.Countries-of-Africa - Encyklopedia Britannica katalog kraje Afryki w dziale Economy w opisie każdego kraju są informacje o rolnictwie. Encyklopedia Britannica jest uważana przez biznesmenów na świecie jako najbardziej cenne źródło informacji o krajach.

 

 

Druga część wybranych serwisów poruszających tematy afrykańskiego rolnictwa.