Strona główna

Kultury w Afryce

 

 

Głównego podziału w opisie kultur można dokonać wyróżniając na początek dwa obszary, pierwszy to Afryka Północna i drugi to Afryka Subsaharyjska. Obszary te z kolei zawierają bardzo wiele różnorodnych kultur etnicznych i plemiennych.

Czyli sztuka afrykańska dzieli się na dwa zasadnicze nurty: sztukę Czarnej Afryki oraz sztukę muzułmańską. Nie zależnie od tych dwóch głównych nurtów w Etiopii wykształciła się niezależna sztuka etiopska, zbliżona do sztuki bizantyjskiej.

Afryka jest domem dla niezliczonej liczby plemion, grup etnicznych i społecznych. Różnią się one swoją wielkością, począwszy od grup etnicznych liczących kilka milionów ludzi, po społeczności kilku tysięczne lub wręcz kilkuset osobowe. W niektórych krajach żyje bardzo wiele grup etnicznych o bardzo różnorodnych przekonaniach religijnych, np. ponad 20 w jednym kraju.


Warty uwagi jest wzrost znaczenia i duży wpływ ludów Bantu w całej Afryce Subsaharyjskiej, obejmujący części
Afryki Zachodniej, Afryki Wschodniej, w Afryce Środkowej oraz Afryce Południowej. Idzie za tym szerokie
zastosowanie języka suahili jako lingua franca,
lingua franca to taki język który pomaga ludziom mówiącym na
co dzień w innych językach, porozumiewać się ze sobą nawzajem,  jest to trochę odpowiednik języka
angielskiego w naszej kulturze.

Kultury afrykańskie zawsze kładły duże znaczenie na osobisty wymiar i wymowę, takich elementów danej
osoby jak : strój, ozdoby, biżuteria. Wiele elementów biżuterii wykonane jest z porcelanki, muszli
i podobnych materiałów. Podobnie wykonywane są maski, będące ważną częścią kultury afrykańskiej.
Postać ludzka zawsze była podstawowym tematem w sztuce afrykańskiej. Może ona wyobrażać wodzów, tancerzy
lub osoby podczas różnych czynności np. ludzi grających na bębnach czy polujących myśliwych.

W tradycyjnej sztuce i rzemiośle Afryki, znajduje się kilka istotnych w kulturze Afryki tematów.
Są to pary, kobieta z dzieckiem, mężczyzna z bronią lub temat ze zwierzętami. Inne to temat przedstawiający osobę spoza, czyli z zewnątrz, jest nią outsider lub obcy. Matka z dzieckiem lub dziećmi ujawnia silne pragnienie kobiety w Afryce do posiadania dzieci. Mężczyzna z bronią lub temat zwierząt symbolizuje cześć i moc. Obcy może być symbolem osoby z innego plemienia lub kogoś z innego kraju, a bardziej zniekształcony wizerunek obcego ma wskazać na proporcjonalnie większe różnice z nieznajomym.

W afrykańskich dziełach sztuki  częściej  przedstawia się treści w sposób abstrakcyjny, niż naturalistycznie
oddaje się rzeczywistość. Afrykańscy artyści bardzo chętnie posługują się rzeźbą, gdyż preferują trójwymiarowe
dzieła sztuki nad dwuwymiarowymi. Wiele afrykańskich obrazów lub wykonanych tkanin, ma elementy
nadające im charakter trójwymiarowy.

Osoby ubrane w ubiory wykonane z takich tkanin,  np. w celach ozdobnych lub ceremonialnych, robią wrażenie
żywych rzeźb.

 

Na początku XX wieku, tacy artyści jak Picasso, Matisse, Vincent van Gogh, Paul Gauguin i Modigliani, poznawali
sztukę afrykańską i inspirowali się nią. Sztuka ta posiadała dla nich odpowiednie formy pokazania
nie tylko rzeczywistości widzianej ale także świata wyobraźni, emocji, doświadczeń mistycznych i religijnych.
Artyści ci widzieli w sztuce afrykańskiej fenomenalną siłę wyrazu.

 

Kultura afrykańska jest tak bogata, jak różnorodna jest cała Afryka. W kulturach tych znajdziemy wiele
interesujących zachowań ludzi, które u nas powoli zanikają. Tam się zachowały. A część z nich zaskakuje
swą odmiennością. Poczucie solidarności i życia jako jednej wspólnoty jest bardzo silne w Afryce.
W świętach uczestniczy zazwyczaj cała wioska. Rodzina pełni podstawową rolę w życiu. Jest wielopokoleniowa.
Starsi darzeni są bardzo dużym szacunkiem. Z poszczególnymi wydarzeniami w życiu rodziny wiążą się ciekawe
tradycje i rytuały.

 

W Afryce istnieje duża tradycja opowiadania baśni i legend. Są one przekazywane od wieków przez
starszych młodym Afrykańczykom. Służyły one i służą nadal przekazaniu wiedzy, określeniu tego co
jest dobre a co złe, przekazaniu doświadczenia życiowego, przekazaniu wierzeń oraz wyobrażeń o
otaczającym świecie.

 

W kulturze Afryki muzyka pełni ważną rolę. Tak jak pozostałe omawiane elementy kultury, była ona przekazywana z pokolenia na pokolenie. Afryka to ogromny kontynent i jej regiony i narody, mają różne muzyczne
tradycje. Muzyka z Afryki Północnej, w przeważającej części posiada odrębną tradycję i
historię od muzyki z Afryki Subsaharyjskiej. Muzyka afrykańska w Afryce Subsaharyjskiej jest w
większości optymistyczna i radosna. Muzyka i taniec potomków Afrykanów siłą uprowadzonych z Afryki,
miała wpływ na muzykę w wielu miejscach świata. Wpływała ona na muzykę afroamerykańską, tworzyła
takie gatunki jak dixieland, blues i jazz. Wpływała też na muzykę latynoamerykańską, na takie gatunki
np. jak flamenco, samba, rumba, salsa.

Popularne instrumenty muzyczne to bębny używane w tradycyjnej muzyce
afrykańskiej np. gadające bębny, bougarabou i djembe w Afryce Zachodniej, bębny wodne w
środkowej i zachodniej Afryce. Inne instrumenty perkusyjne to grzechotki, dzwony i kije
drewniane. Ponadto jest wiele innych rodzajów bębnów. Pozostałe instrumenty muzyczne to np.
flety oraz mnóstwo instrumentów smyczkowych.

Na kontynencie Afrykańskim, mówi się używając setek języków i dialektów, a biorąc pod uwagę
różne grupy etniczne i używane przez nich odmiany języków liczba ta jest znacznie wyższa.
Języki i dialekty nie mają tego samego znaczenia, niektórymi posługuje się kilkaset osób,
inne są używane przez miliony ludzi. Wśród najbardziej znanych języków są suahili,
arabski i hausa. W niewielu krajach Afryki używa się jednego wspólnego języka i z tego powodu jest
w każdym z nich kilka języków urzędowych pochodzących z Afryki a także Europy. Niektórzy
Afrykańczycy w swoim kraju mówią różnymi językami na przykład mieszkańcy Madagaskaru mówią
używając angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, Bambara, Sotho i wielu innych.

W wielu państwach angielski i francuski są używane do komunikacji w sferze publicznej,
takich jak rząd, handel, edukacja i media.

 

Jedzenie i picie w Afryce jest pod wpływem lokalnych czynników i tradycji z pewnymi wpływami
pokolonialnymi, co widać po takich produktach jak papryka, orzeszki ziemne i kukurydza, które
były wprowadzone przez kolonizatorów. Kuchnia Afrykańska jest połączeniem tradycyjnych owoców
i warzyw, mleka i produktów mięsnych. W afrykańskiej wiosce dieta często składa się z mleka,
twarogu i serwatki.

 


Maniok i bataty są głównym warzywami. Ciekawe i częste w kuchni afrykańskiej są dania przygotowane na parze lub gotowane, z takich warzyw jak groch, fasola, maniok, słodkie ziemniaki oraz zboża.

 

W każdej miejscowości Afryki, istnieje wiele dzikich owoców i warzyw, które są
wykorzystywane jako żywność. Arbuz i banan to tylko niektóre z bardziej znanych owoców.

 

Uważa się że w Etiopii miała miejsce pierwsza regularna uprawa herbaty. A znana wszystkim kawa
pochodzi z Etiopii i stąd rozprzestrzeniła do Jemenu, potem dotarła do Arabii a stamtąd
do reszty świata.

 

Jan Paweł II mówił o kulturze afrykańskiej z wielką serdecznością i szacunkiem.źródła: Wikipedia

 


Zbiory serwisu YouTube w zakresie podanych poniżej tematów.

 

Kultura współczesna Afryki:  przykłady prac artystów z Afryki


 

Kultura Masajów: youtube.com Kultura Masajów - Filmy

 

Kultura Zulusów : youtube.com Kultura Zulusów - Filmy

 

Kultura Berberów : youtube.com Kultura Berberów - Filmy

 

Kultura Bantu : youtube.com Kultura Bantu - FilmyWikipedia

 

 

Afrykański taniec : youtube.com Afrykański taniec - Filmy

 

Afrykańska kuchnia : youtube.com Afrykańska kuchnia - Filmy


Kultura
Afryki wydarzenia  w Polsce: youtube.com Kultura Afryki w Polsce - Filmy

 

 

 

Afryka jest domem dla niezliczonej liczby plemion, grup etnicznych i społecznych. Różnią się swoją wielkością
począwszy od grup etnicznych liczących kilka milionów ludzi po społeczności kilku tysięczne lub wręcz
kilkuset osobowe. W niektórych krajach żyje bardzo wiele grup etnicznych o bardzo różnorodnych
przekonaniach religijnych, np. ponad 20 w jednym kraju.