Podstawowe informacje na temat gospodarki w Afryce

Przeciętnemu Polakowi Afryka kojarzy się z kontynentem, na którym panują niezwykle trudne warunki życia, bieda, ogromne rozwarstwienie ekonomiczne wśród mieszkańców, które bardzo często prowadzi do zamieszek i wojen domowych. Rzeczywiście sytuacja w Afryce nie należy do prostych. Wiele państw wymaga ogromnej pomocy humanitarnej i wsparcia finansowego ze strony bogatszych krajów świata. Trzeba jednak przyznać, że Afryka rozwija się, a gospodarka niektórych jej krajów z dekady na dekadę umacnia się, co jest dobrym predyktorem na przyszłość.

Spis treści

Gospodarka Afryki

Gospodarka w Afryce jest niezwykle zróżnicowana i składa się na nią kilka gałęzi. Należą do nich przemysł wydobywczy, rolnictwo, usługi, turystyka, oraz zasoby ludzkie. To, na jakich gałęziach opiera się gospodarka konkretnych rejonów Afryki, wpływa na to, czy możemy mówić o krajach rozwijających się, czy niestety o krajach biednych. Z pewnością znacznie bogatsze są te kraje, które leżą na obszarach bogatych w zasoby naturalne, dzięki czemu możliwy jest tam rozwój przemysłu wydobywczego. Zdecydowanie biedniejsze są natomiast rejony nastawione głównie na rolnictwo, jest to jednak ta gałąź gospodarki, dzięki której Afryką zainteresowane są bogate kraje na przykład Europy. To właśnie do Afryki przenosi się na przykład uprawę roślin kwiatowych, które eksportowane są następnie na rynki europejskie. Poza tym mocną gałęzią gospodarki niektórych krajów afrykańskich są również usługi turystyczne – w końcu kraje takie jak Maroko czy Tunezja od bardzo dawna fascynują swoją kulturą oraz zachęcają wspaniałym klimatem do odwiedzin. Część popularnych destynacji podróżniczych w Afryce leży w krajach dobrze rozwiniętych turystycznie, mowa tu właśnie na przykład o Maroku czy Tunezji, ale też w Egipcie. Inne kraje Afryki dopiero rozwijają tę gałąź gospodarki, z roku na rok ciesząc się coraz większą popularnością – mowa tu na przykład o Kenii.

 

Przemysł i usługi w Afryce

W Afryce główną gałęzią przemysłu jest przemysł wydobywczy, bo to kontynent niezwykle bogaty w złoża surowców mineralnych, szczególnie tych występujących bardzo rzadko. Chyba każdemu przeciętnemu człowiekowi znana jest chociażby zasobność niektórych obszarów Afryki w złoto czy diamenty – to jedne z najdroższych surowców naturalnych na świecie, których cena jest stabilna, przyczyniając się do ustabilizowania sytuacji finansowej krajów będących głównym ich eksporterem. Poza tym rozwój przemysłowy Afryki opiera się też na wydobyciu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz rud metali. W niektórych krajach Afryki fundusze uzyskane z eksportu tych surowców naturalnych są inwestowane w rozwój infrastruktury, potrzebnej na przykład do przetwarzania gazu czy ropy naftowej. Dzięki temu rozwija się też przemysł chemiczny. Tak jest na przykład w Egipcie, w którym stopa życiowa mieszkańców w porównaniu do innych krajów Afryki jest naprawdę dobra. To jedno z lepiej rozwijających się państw w Afryce Północnej, natomiast w Afryce Południowej z pewnością takim liderem jest RPA. Tam również przemysł wydobywczy związany jest z gazem ziemnym i ropą naftową, jak również złotem i diamentami.

 

Przemysł wydobywczy w Afryce

To właśnie przemysł wydobywczy jest motorem napędowym dla rozwoju wielu krajów Afryki, trzeba niestety przyznać, że rozwój gospodarczy tychże krajów niekoniecznie zawsze oznacza polepszenie warunków życia dla przeciętnego człowieka. To właśnie zasoby ludzkie są ważną siłą gospodarki Afryki, niestety siła ta wynika z niskiej wyceny pracy człowieka. Jednym słowem to właśnie w Afryce można mówić o tak zwanej taniej sile roboczej, bo jej mieszkańcy często zadowalają się minimalnymi zarobkami, które pozwalają im mimo wszystko na przeżycie. Praca w przemyśle wydobywczym jest niezwykle trudna, lecz zarobki są bardziej stabilne niż w rolnictwie. Ludzie mieszkający na terenach rolniczych często migrują na tereny przemysłowe – to właśnie praca w przemyśle pozwala im bowiem zapewnić lepszy byt rodzinie. Przemysł w Afryce to zatem siła napędowa rozwoju w wielu jej części i czynnik pozwalający na lepsze życie.

 

Rolnictwo w Afryce

Wiele krajów Afryki opiera swoją gospodarkę głównie na rolnictwie. Rolnictwo w Afryce rozwija się między innymi dzięki zainteresowaniu ze strony bogatych krajów Europy czy Ameryki, które przenoszą tam uprawę niektórych roślin. Bez wątpienia jednym z czynników tak pozytywnie wpływających na rozwój rolnictwa w Afryce jest bardzo długi okres wegetacji roślin. Jednym słowem w niektórych częściach Afryki rośliny rosną i owocują przez cały rok. Ten doskonały klimat w dużym stopniu równoważy stosunkowo ubogą jakość ziemi. Co najczęściej uprawia się w Afryce? To bez wątpienia różnego rodzaju owoce, takie jak na przykład granaty, banany, kiwi, ale też warzywa, bardzo często eksportowane później do Europy. Afryka to również uprawa roślin typowych dla klimatu afrykańskiego, takich jak na przykład proso, sorgo czy maniok, które są jednymi z głównych produktów żywnościowych dla mieszkańców tego kontynentu.

2.4/5 - (462 votes)