Strona główna

Aktualne wiadomości gospodarcze - Afryka

Poniżej znajduje się lista najbardziej popularnych serwisów biznesowych z bieżącymi wiadomościami, opiniami ekspertów, analizami, raportami,  dotyczącymi rozwoju i stanu gospodarek w państwach afrykańskich.

Afryka się obecnie intensywnie buduje i rozwija. Potrzeby są znacznie większe, w wielu krajach są to procentowo największe wzrosty na świecie.

Pomocne może być wyszukanie informacji, według sektorów gospodarczych oraz wyszukanie według wpisanych haseł np. agriculture, machine industry.

africanbusinessmagazine.com -   treść przygotowuje londyńskie wydawnictwo IC Publications. Miesięcznik obejmuje wydarzenia biznesowe w całej Afryce. Raporty specjalne, omówienie konkretnych sektorów i branż. W 2012 roku, magazyn miał około 140 tysięcy abonentów. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim i francuskim. Czasopisma tej grupy głównie o charakterze gospodarczym poświęcone temu kontynentowi są czytane przez 2,6 mln osób w ponad 100 krajach.

africabusiness.com -   serwis informacyjny będący też zarazem partnerem blisko 300 spotkań i kongresów głównie o charakterze gospodarczym.

www.bbc.co.uk -    serwis BBC poświęcony gospodarce afrykańskiej.

www.africanbusinesscentral.com -   magazyn prezentujący  obszerne informacje na temat firm i przedsięwzięć gospodarczych.

www.africanfarming.net -   serwis poświęcony rolnictwu tego kontynentu.

www.busiweek.com -    dostarcza informacje biznesowe z całego regionu Afryki Wschodniej.

www.businessdailyafrica.com -   jest angielskojęzyczną codziennie wydawaną gazetą biznesową w Kenii.


www.bdlive.co.za
-   Business Day jest dziennikiem w RPA publikowanym od poniedziałku do piątku, dostępnym także w formie elektronicznej. Obejmuje wszystkie najważniejsze wiadomości krajowe i międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki Republiki Południowej Afryki, sektora przedsiębiorstw i rynków finansowych.

africa-business.com -   serwis informacyjny, posiadający dodatkowo odpłatne elektroniczne katalogii firm z poszczególnych krajów afrykańskich.

www.chathamhouse.org -   Najważniejszy brytyjski think tank. Chatham House, Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest instytucją typu non-profit, organizacją pozarządową z siedzibą w Londynie.  Jest w rankingach klasyfikowany w ścisłej czołówce kilku najbardziej wpływowych think tank na świecie.

 

Poziom zysku osiągany w Afryce w stosunku do poniesionych inwestycji jest wyższy niż w innych rejonach świata.

Motorem rozwoju Afryki są surowce, tu prognozy są optymistyczne, jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ciągu 10-15 lat kontynent afrykański stanie się większym dostawcą ropy i gazu niż Półwysep Arabski.

Kraje afrykańskie wzrost zawdzięczają nie tylko surowcom ale coraz bardziej przeobrażeniom które dokonują się na kontynencie, wprowadzane są reformy, prywatyzowane są państwowe przedsiębiorstwa, obniżana jest stopa inflacji. Wzrasta wydajność produkcji. Rozwój intensywny następuje też w części państw pozbawionych bogactw naturalnych.

Siedem afrykańskich krajów jest w dziesiątce najszybciej rozwijających się państw na świecie.

Budownictwo ma tu duży potencjał rozwoju, kontynent bardzo silnie się urbanizuje choć zaległości ma tu olbrzymie, jest to jedno z największych temp wzrostu na świecie.

Inne dziedziny to telekomunikacja i IT, rolnictwo, przetwórstwo, przemysł wydobywczy, przemysł chemiczny, przemysł maszynowy. Intensywnemu rozwojowi podlega handel detaliczny.

Azja zaczyna wyprzedzać udział  Europy w współpracy,  dołącza bardzo silnie Ameryka Południowa.

Polska współpracuje głównie z RPA, Algierią, Marokiem, Egiptem i Tunezją. Ale polskie firmy coraz częściej współpracują z wieloma innymi krajami na kontynencie np. Tanzanią, Etiopią, Kenią, Mozambikiem, Botswaną.